Tiltakene

Arbeidsforberedende trening(AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. Tiltaket skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp.

AFT består av 4 hovedelementer eller faser:

 • Avklaring av ressurser og yrkesmål
 • Arbeidsutprøving i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø
 • Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse
 • Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv

Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.


Hvordan søker du om plass?
Dersom dette tilbudet er noe for deg  kan du sammen med NAV søke om plass.

Du kan selv eller ved hjelp av NAV, gjøre en avtale om å besøke oss. Du vil få omvisning og informasjon om tiltaket.
Vi kan hjelpe deg til å finne veien videre ut i arbeid. 

Har du spørsmål vedrørende AFT, ta kontakt med fagleder Gunhild Strand på tlf 926 03 030 


Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

VTA er et tilbud for deg som har, eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd, men som gjerne vil ha et arbeid å gå til.
Vi kan tilrettelegge en jobb for deg, slik at også du kan være en del av et arbeidsmiljø, og få bruke dine arbeidsevner.

Du beholder uføretrygden din, og får oppmuntringspenger av oss i tillegg.
Varigheten av tiltaket er i utgangspunktet ikke tidsbegrenset etter gjennomført prøvetid på 6 måneder.
Kontinuerlig i tiden på VTA vil det være en vurdering sammen med arbeidstaker i forhold til ordinært arbeid, utdanning og eventuell annen kompetanseheving.


Hvordan søker du om plass?
Ved hjelp av NAV kan du gjøre en avtale om å besøke oss.

Du vil få omvisning og informasjon om tiltaket.
Hvis du synes tiltaket virker spennende, kan du sammen med NAV søke om plass i tiltaket.

Du blir ansatt i henhold til arbeidsmiljølovens regler med en prøvetid på 6 mnd.
I samarbeid med tiltaksansvarlig og en av våre avdelingsledere, vil du få utarbeidet en opplæringsplan slik at du blir kvalifisert til å jobbe i en av våre avdelinger
.

Kommunale tiltaksplasser (KT)


Kommunens tiltaksplasser skal gi et tilbud til ulike målgrupper, - som av ulike årsaker ikke har kommet seg inn i arbeidslivet, eller som har falt ut av arbeidslivet. De som er ute av arbeidslivet (uføre) kan ha behov for meningsfylt aktivitet å gå til. Dette som et forebyggende tiltak i forhold til egen helseutvikling. Kommunale tiltaksplasser ligner på VTA, men forskjellen er at uførestønad ikke er et kriterium for inntak.

Det er Skaun kommune som disponerer plassene.

For deltakere som foreløpig ikke er innvilget/ikke har rettigheter til uførepensjon

vil det være aktuelt med andre ytelser fra NAV.


Hvordan søker du om plass?
Ved hjelp av Skaun Kommune kan du gjøre en avtale om å besøke oss. Du vil få omvisning og informasjon om tiltaket.I samarbeid med NAV og kommunen kan du søke om plass på en kommunal tiltaksplass.

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til personer som har levd lenge på sosialhjelp eller står i fare for å havne i den situasjonen. Programmet er på heltid og du lønnes igjennom kommunen, og innholdet tilpasses deg ut i fra et mål om å øke kvalifikasjoner og forutsetninger for å komme ut i ordinært arbeid.
Hvordan søker du om plass?
Ved hjelp av NAV kan du gjøre en avtale om å besøke oss.

Du vil få omvisning og informasjon om tiltaket.
I samarbeid med NAV kan du søke om plass på kvalifiseringsprogrammet.

Samarbeid med videregående skole

Sammen med Videregående skoler i regionen har vi etablert et samarbeid hvor elever kan ha arbeidsutprøving hos oss i Kapto.

Våre arenaer for arbeidstrening

Vi kan i dag tilby arbeid innenfor en rekke områder. Vi jobber kontinuerlig for å utvide dette.

 • Pakking og utkjøring av frukt til bedrifter (Jobbfrukt)
 • Arbeid i kafeen vi driver på Rådhuset i Børsa
 • Produksjon, sortering og pakking av bjørkepinner til pinnekjøtt
 • Vedproduksjon
 • Diverse sømarbeid i sømavdelingen med fokus på reparasjon og vedlikehold av båtkalesjer
 • Plenklipping i sommerhalvåret.
 • I tillegg jobber vi hele tiden med økt samarbeid med det lokale næringslivet, for å kunne tilby enda flere arbeidsutprøvingsplasser.