Tiltakene


Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

APS er et attføringstiltak for deg som trenger arbeidstrening over litt lengre tid for å komme tilbake til ordinært arbeid, og som gjør det mulig å bli trygg på deg selv og hva du kan mestre.
Tiltakets varighet vil tilpasses den enkeltes behov og muligheter i samråd med NAV.

Det vanlige er en varighet på omtrent 1 år, men i spesielle tilfeller kan det forlenges med ytterligere 1 år.
Arbeidstreningen kan skje i en av våre avdelinger, men vi kan også være med og organisere arbeidstrening i andre bedrifter.

Det er NAV som søker deg inn i tiltaket.

Hvordan søker du om plass?
Du kan selv eller ved hjelp av NAV, gjøre en avtale om å besøke oss.

Du vil få omvisning og informasjon om tiltaket.
Hvis du synes tiltaket virker spennende, kan du sammen med NAV søke om plass.

Det vil bli skrevet en deltakeravtale som forlenges etter behov.

I samarbeid med tiltaksansvarlig og en av våre avdelingsledere, vil du få utarbeidet en handlingsplan som tar hensyn til dine forutsetninger.

Vi kan hjelpe deg til å finne veien videre ut i arbeid.

Planen skal godkjennes av NAV.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

VTA er et tilbud for deg som har, eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd, men som gjerne vil ha et arbeid å gå til.
Vi kan tilrettelegge en jobb for deg, slik at også du kan være en del av et arbeidsmiljø, og få bruke dine arbeidsevner.

Du beholder uføretrygden din, og får oppmuntringspenger av oss i tillegg.
Varigheten av tiltaket er i utgangspunktet ikke tidsbegrenset etter gjennomført prøvetid på 6 måneder.
Kontinuerlig i tiden på VTA vil det være en vurdering sammen med arbeidstaker i forhold til ordinært arbeid, utdanning og eventuell annen kompetanseheving.

Hvordan søker du om plass?
Ved hjelp av NAV kan du gjøre en avtale om å besøke oss.

Du vil få omvisning og informasjon om tiltaket.
Hvis du synes tiltaket virker spennende, kan du sammen med NAV søke om plass i tiltaket.

Du blir ansatt i henhold til arbeidsmiljølovens regler med en prøvetid på 6 mnd.
I samarbeid med tiltaksansvarlig og en av våre avdelingsledere, vil du få utarbeidet en opplæringsplan slik at du blir kvalifisert til å jobbe i en av våre avdelinger.

Kommunale tiltaksplasser (KT)


Kommunale tiltaksplasser ligner på VTA, men forskjellen er at uførestønad ikke er et kriterium for inntak.


Det er Skaun kommune som disponerer plassene.

For deltakere som foreløpig ikke er innvilget/ikke har rettigheter til uførepensjon

vil det være aktuelt med andre ytelser fra NAV.


Hvordan søker du om plass?
Ved hjelp av Skaun Kommune kan du gjøre en avtale om å besøke oss.

Du vil få omvisning og informasjon om tiltaket.

I samarbeid med NAV og kommunen kan du søke om plass på en kommunal tiltaksplass.

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til personer som har levd lenge på sosialhjelp eller står i fare for å havne i den situasjonen. Programmet er på heltid og du lønnes igjennom kommunen, og innholdet tilpasses deg ut i fra et mål om å øke kvalifikasjoner og forutsetninger for å komme ut i ordinært arbeid.
Hvordan søker du om plass?
Ved hjelp av NAV kan du gjøre en avtale om å besøke oss.

Du vil få omvisning og informasjon om tiltaket.
I samarbeid med NAV kan du søke om plass på kvalifiseringsprogrammet.

Samarbeid med videregående skole

Sammen med Videregående skoler i regionen har vi etablert et samarbeid hvor elever kan ha arbeidsutprøving hos oss i Kapto.

Våre arenaer for arbeidstrening

Vi kan i dag tilby arbeid innenfor en rekke områder. Vi jobber kontinuerlig for å utvide dette.

  • Pakking og utkjøring av frukt til bedrifter (Jobbfrukt)
  • Arbeid i kafeen vi driver på Rådhuset i Børsa
  • Produksjon, sortering og pakking av bjørkepinner til pinnekjøtt
  • Vedproduksjon
  • Diverse sømarbeid i sømavdelingen med fokus på reparasjon og vedlikehold av båtkalesjer
  • Plenklipping i sommerhalvåret.
  • I tillegg jobber vi hele tiden med økt samarbeid med det lokale næringslivet, for å kunne tilby enda flere arbeidsutprøvingsplasser.