Arbeidsforberedende trening(AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tilbud om arbeidsrettet opplæring og utprøving av arbeidsevne for personer med nedsatt arbeidsevne og sammensatte bistandsbehov. Tiltaket skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til å styrke mulighetene for å få ordinært arbeid. Det legges vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv etter en innledende fase av arbeidsforberedende karakter i et tilrettelagt arbeidsmiljø. Tiltaket tilbyr kartlegging av kompetanse og karriereveiledning. Det kan også gis tilrettelagt opplæring som kan legge til rette for et yrkesfaglig løp.

AFT består av 4 hovedelementer eller faser:

  • Avklaring av ressurser og yrkesmål
  • Arbeidsutprøving i et skjermet og tilrettelagt arbeidsmiljø
  • Tilrettelagt opplæring med sikte på å oppnå reell og formell kompetanse
  • Tilrettelagt arbeidstrening og oppfølging i ordinært arbeidsliv

Målet med tiltaket er å styrke mulighetene dine til å skaffe arbeid.


Hvordan søker du om plass?
Dersom dette er tilbudet for deg, kan du sammen med NAV søke om plass.

Du kan selv eller ved hjelp av NAV, gjøre en avtale om å besøke oss. Du vil få omvisning og informasjon om tiltaket.
Vi kan hjelpe deg til å finne veien videre ut i arbeid. 

Har du spørsmål vedrørende AFT, ta kontakt med fagleder Gunhild Strand på tlf 926 03 030