Kapto as sin viktigste oppgave er å utvikle og kvalifisere mennesker for ordinært arbeidsliv.

Vi har likevel egne varer og tjenester.